2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
300/Ctr/18/JSz/PMP poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych 20.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
297/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 07.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
287/Cut/18/MR poniżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup płyt balistycznych w podziale na trzy zadania 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
286/Ctr/18/TJ powyżej 144.000 euro 34114000-9 Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 06.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
288/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 7-9 listopada 2018 r. 25.10.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
206/BŁiI/18/KK/PMP poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup licencji rozszerzających wydajność urządzeń Krypton K2 Lite pełna treść ogłoszenia
277/Cut/18/AK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji 19.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
284/BF/18/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
275/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 30231300-0 Dostawa oraz uruchomienia ściany wizyjnej na potrzeby administratorów OST 112 22.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
263/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników IV spotkania Grupy Sterującej CARIN, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN, organizowanego przez Komendę Główną Policji 15.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja