2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
256/Cut/18/UM poniżej 144.000 euro 35351100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 08.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usług cateringowych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 10-12 X 2018 r. 01.10.2018 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup systemu nadzoru kont uprawnionych w ramach projektu: Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 26.11.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
249/BŁiI/18/EJ powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 08.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
251/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 5530000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w dniach 23-26 października 2018 r. 27.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas ćwiczeń ATLAS COMMON CHALLENGE 2018 28.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 01.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 30237000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych 30.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/17/KK powyżej 144.000 euro 50211300 Wykonywanie przez "HS-Wrocław" Sp. z o.o. obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokoł i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 16.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja