2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
247/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18820000-3 Dostawa 794 par butów sportowych do biegania 19.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 26.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
318/BiI/18/EJ poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi migracji danych serwisów internetowych KWP Gdańsk do systemu CMS KGP pełna treść ogłoszenia
323/BF/18/JSz/FBW 80580000-3 Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr. projektu PL/2018/PR/0063 21.12.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
331/BŁiI/18/AP poniżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup kontynuacji wsparcia dla oprogramowania ArcGIS, pełna treść ogłoszenia
340/BF/18/JT poniżej 750.000 euro 55520000-1 Zakup usługi cateringowej w dniu 20 XII 2018 r. 12.12.2018 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
326/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej pełna treść ogłoszenia
336/Ctr/18/JSz poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych 06.12.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
305/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 230 par butów specjalnych szturmowych 30.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
312/BF/18/KK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych. 23.11.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja