2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
113/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w Warszawie w dniach 3-8 czerwca 2018 r. w ramach Agencji UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ctr/18/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 34110000-1; 34114200-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę pojazdów z segmentu C typu sedan lub hatchback w policyjnej wersji nieoznakowanej na lata 2018 – 2019 06.12.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
289/BŁiI/18/MR poniżej 144.000 euro 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2 Modernizacja zasilania systemów telekomunikacyjnych 16.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
281/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach sieci OST112 05.12.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
285/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych Policji 06.12.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
274/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej 09.11.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
278/BF/18/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkolenia w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/050 pt. Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 02.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji 27.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
261/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 25.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
272/Ctr/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35412200-7 Zakup 8 szt. pojazdów nieoznakowanych typu lekki transporter opancerzony, w tym 2 szt. pojazdów wyposażonych w platformę szturmową 14.11.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja