45/Ckt/19/MR

Termin składania ofert: 29.03.2019 godz. 09:30

CPV: 18331000-5

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 10 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. półgolfów w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.03.2019 r. pod numerem 523453-N-2019

Powrót na górę strony