18/BŁiI/19/MR/FBW

Termin składania ofert: 09.04.2019 godz. 09:30

CPV: 30214000-2, 30231300-0, 48760000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.03.2019 r. pod numerem 515394-N-2019

Powrót na górę strony