89/BŁiI/19/MR

Termin składania ofert: 7.05.2019 godz. 13:00

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2019 r. pod numerem 539950-N-2019.

Powrót na górę strony