88/Cut/19/ESz

Termin składania ofert: 07.06.2019 godz. 11:00

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup amunicji specjalnej kal. 12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02.05.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 088-210360 w dniu 07.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/5318/details

Powrót na górę strony