Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
157/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 18444000-3 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełnotwarzową z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji 08.08.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
156/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 11.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
166/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej z okazji Święta Policji w dwóch zadaniach 12.07.2019 gadz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
143/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 64214100-0 Zakup usług telefonii satelitarnej dla 54 telefonów satelitarnych IsatPhone Pro pracujących w systemie Inmarsat 23.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
138/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 38540000-2, 38900000-4 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych 09.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/19/EJ/PMP poniżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5 Zakup specjalistycznych laptopów 16.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 12.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 48420000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup licencji oprogramowania do Systemu Zarządzania i Monitorowania UC (Unified Communications) na potrzeby Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. 01.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/19/AP/HERCULE powyżej 144.000 euro 48461000-7; 80533100-0 Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014 - 2020 01.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48461000-7 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do analizy kryminalnej 05.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony