Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
145/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 04.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cir/19/AK powyżej 144.000 euro 50711000-2, 50730000-1, 50532000-3, 50332000-1, 3512000-1, 35110000-8 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego, wentylacji i klimatyzacji, systemu BMS, systemów Zabezpieczenia Technicznego, oraz systemu nadzoru ppoż obiektu KGP położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
141/Cut/19/TJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach czterech części 2.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
150/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 35321000-0 Zakup broni strzeleckiej w ramach pięciu zadań 28.08.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
149/BF/19/RG/FBW 80533100-0 Zakup szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) w podziale na 6 zadań 09.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP” 10.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
139/Cut/19/EZ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa 307.500 szt. nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu JHP 25.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa kamizelek kuloodpornych zintegrowanych z możliwością skorzystania z prawa opcji 30.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej z okazji Święta Policji w dniu 22 lipca 2019 r. 28.06.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 05.07.2019 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony