Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
59/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 01.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
48/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych 24.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
53/BF/19/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 08.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
22/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 24.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
40/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE przez okres 24 miesięcy dla 12000 kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN 19.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
39/Ckt/19/RG powyżej 144.000 euro 35811200-4 Zakup mundurów ćwiczebnych 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
37/Cut/19/DG/FBW powyżej 144000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania. 19.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
2/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego budowy chmury obliczeniowej Policji, umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ochrony użytkowanych systemów pełna treść ogłoszenia
18/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 09.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/19/MR poniżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa 10 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. półgolfów w zamówieniu opcjonalnym 29.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony