Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
96/BF/19/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 28.06.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
123/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
335/BłiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35721000-4 Zakup i wdrożenie 18 zestawów nowej generacji do pobierania danych z zatrzymanych/przejętych urządzeń mobilnych 13.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
16/Ckt/19/EJ poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 12.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
29/Cut/19/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji strzeleckiej w ramach 3 zadań 04.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
320/BŁiI/19/KK. 72261000-2 Zakup usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenia asysty technicznej. pełna treść ogłoszenia
312/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 139.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych (A3) oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych małogabarytowych (A4) 24.02.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
302/Cir/19/AK powyżej 139.000 euro 50711000-2, 50532000-3 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego oraz systemu BMS obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 20.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
323/BŁiI/19/RG powyżej 139.000 euro 32236000-6 Dostawa w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony