Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
43/Ctr/19/RG powyżej 144.000 euro 09100000-0 Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022 13.05.2019, godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
61/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 17.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
58/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 38651600-9, 32000000-3 Zakup trzech systemów obserwacji lotniczej do śmigłowców BELL-407 22.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/Cir/19/EJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 25.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/19/KK powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 5 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 2019-05-23 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/19/AP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 4 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia opcjonalnego 15.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa 6 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu opcjonalnym 19.04.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na spotkanie służb MSWiA z okazji Świąt Wielkanocnych 10.04.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) oraz monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) 12.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakupu usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE 09.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony