Postępowania o zamówienia

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w procedurze „unijnej” (powyżej progów) dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

 

W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
6/BŁiI/20/RG powyżej 139.000 euro 32236000-6 Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
27/Ctr/20/TJ/PMP powyżej 139.000 euro 34114200-1 Ddostawa 124 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji wypadowy „W” informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
21/Cut/20/DG/PMP poniżej 139.000 euro 38434500-1 Dostawa przenośnych detektorów skażeń biologicznych Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
33/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 12.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
31/BF/20/ŁK powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 23-25 marca 2020 r. 11.03.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
32/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 11.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
17/BŁiI/20/EZ powyżej 139.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
18/Cut/20/TJ powyżej 139.000 euro 35330000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
26/BF/20/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
320/BŁiI/19/KK. 72261000-2 Zakup usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenia asysty technicznej. pełna treść ogłoszenia
30/BF/20/RG poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 11 marca 2020 r. 04.03.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
28/BF/20/ŁK poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniach 24-26 marca 2020 r. 06.03.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/20/AP/FBW poniżej 139.000 euro 48732000-8 Zakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056” 06.03.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
19/BF/20/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 41 uczestników szkolenia 04.03.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
22/BF/20/AP 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 15 kwietnia 2020 r. 04.03.2020 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/20/AP 60445000-9 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego piast wirnika nośnego śmigłowca Mi-8 zgodnie z umową 304/159/Cut/19/KK pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/20/EZ powyżej 139.000 euro 30232110-8, 38520000-6 Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
15/Cut/20/RG poniżej 139.000 euro 60445000-9 Naprawa główna 2 szt. tarcz sterujących typu 8-1950-000 do śmigłowca Mi-8 28.02.2020 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
16/BF/20/ŁK/NMF/EOG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup kompleksowej usługi hotelarski, gastronomicznej i konferencyjnej oraz zakupu biletów lotniczych w ramach organizacji 2 wizyt studyjnych dla uczestników projektu 21.02.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
5/BF/20/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla 250 uczestników szkolenia 12.02.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
9/Ctr/20/TJ/PMP powyżej 139.000 euro 34144000-8, 35221000-9 Dostawa 5 sztuk pojazdów typu armatka wodna 06.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
10/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji 13.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
4/BF/20/EB/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 14.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
8/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 06.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
2/Ckt/20/ESz poniżej 139.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma „Policja 997” w roku 2020 i 2021 03.02.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
312/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 139.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych (A3) oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych małogabarytowych (A4) 24.02.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
302/Cir/19/AK powyżej 139.000 euro 50711000-2, 50532000-3 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego oraz systemu BMS obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 20.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
323/BŁiI/19/RG powyżej 139.000 euro 32236000-6 Dostawa w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
319/BF/19/TJ/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników międzynarodowego spotkania realizowanego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 30.01.2020 pełna treść ogłoszenia
235/BF/19/JT/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej” współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 23.01.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony
Polska Policja